Laddar Evenemang

Alla modersmålslärare har grupper där elever har olika kunskapsnivåer.
Under denna workshop kommer deltagarna att få tips och råd om hur man på bästa sätt planerar, individualiserar och betygsätter eleverna.

Share This Story, Choose Your Platform!