Pedagogik

Undervisningen ska utgå från gruppens sammansättning och kunskap, var och en ska börja på en adekvat nivå.

Lärmiljö

Klassrumsmiljön är familjär och tillåtande, vilket garanterar att alla blir sedda och hörda.

Rutiner

Effektiva rutiner vad gäller tider, läxor, samtal och närvaro. Samt uppföljningar, utvärderingar samt utvecklingssamtal.

Om ModersmålCenter

Modersmålsundervisningen måste ligga i tiden och vi måste inse, förstå att språkfärdigheter är en viktig del av framtiden både för elever och samhället.

ModersmålCenter är en utbildningsorganisation som i första hand erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning.

Vi erbjuder skolor modersmålsundervisning som kan läsas:

 • inom ramen för skolans val
 • utanför timplanebunden tid
 • som språkval
 • som elevens val


Varje skola bestämmer om vilka valmöjligheter som erbjuds. Elever får betyg i ämnet modersmål i årskurs 6 till och med och 9.

Från och med läsåret 2011/2012 skärptes behörighetskraven till gymnasiet. Att ha betyg i ämnet modersmål kan vara viktigt för att uppnå behörighetskraven.

Modersmålsundervisning i de officiella minoritetsspråken: finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detta gäller även om antalet anmälda elever understiger fem.

Vi utgår ifrån en gemensam mall, så att elever och föräldrar ”känner igen sig” oavsett språk eller nivå. Vi vill visa på tydliga mål, som är förankrade i läroplanen, innehåll och arbetsformer samt vad som bedöms. Vi vill ge eleverna inflytande genom att de deltar i planeringen och utvärderingen.

Studiehandledning
ModersmålsCenter erbjuder också hjälp till skolor som har elever som behöver studiehandledning.

Nyanlända elever i Sverige och elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen på grund av bristande kunskaper i svenska har rätt till studiehandledning. Studiehandledningen syftar till att stödja undervisningen i andra skolämnen. Den hjälper eleven att lära sig ord och begrepp på två språk och att stimulera språkutvecklingen.

Skolverket lyfter fram vikten av att unga med utländsk bakgrund får tillgång till studiehandledning på sitt modersmål.

Modersmål Center erbjuder bland annat följande språk:
arabiska, somaliska, spanska, engelska, turkiska, ryska, franska, italienska, tagalog, tigrinja, tamil, assyriska/syrianska, estniska, pashto, isländska, kroatiska, serbiska, bosniska, kurdiska, litauiska, uiguriska, armeniska, bengaliska, dari, finska, tyska, grekiska, holländska, indonesiska, japanska, kinesiska, kantonesiska, lettiska, persiska, urdu, thai, portugisiska, ungerska samt teckenspråk.

Facebook

Beställning

Lediga jobb

Kursplan


Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Ladda ner hela kursplanen, klicka här.

Brådskande
 1. Om ni behöver snabbt komma i kontakt med oss på Modersmålcenter, var god och fyll i formuläret nedan. Vi kommer att kontakta er så fort vi kan.
 2. Namn(*)
  Skriv ditt namn
 3. Epost(*)
  Ogiltig e-post
 4. Ämne(*)
  Fyll i ämnet
 5. Datum(*)

  Välj datum
 6. Meddelande(*)
  Fyll i meddelande