Värdefulla insikter

Maria Wimans föreläsning för våra modersmålslärare var extremt inspirerande. Som en framstående svenska och SO-lärare, författare och tidningskolumnist är hennes kunskap och passion för undervisning uppenbar.

Hon delade med sig av värdefulla insikter från sina böcker ”Värdeskapande lärande” och ”Första tiden som lärare”. Dessa insikter handlade om att skapa meningsfulla och stimulerande inlärningsmiljöer samt att hjälpa nya lärare att övervinna utmaningar i början av sina karriärer.

Maria Wiman jobbar som svenska och SO-lärare på Skapaskolan i Huddinge. Hon är också kolumnist i tidningen Läraren och författare till böckerna Värdeskapande lärande och Första tiden som lärare. 2019 blev Maria utsedd till Sveriges bästa lärare av svenska handelskammaren