VISION / UPPDRAG

Vision
I en alltmer globaliserad värld vill vi främja mångspråkighet. Vi ser det som en tillgång och en möjlighet till en bättre framtid.

Uppdrag
Vårt uppdrag är att ge utrymme och motivation till elever att fördjupa sina språkkunskaper, och därigenom underlätta för vidare studier.

Hur vi gör?
Vi sammanför skolor med duktiga och engagerade modersmålslärare och studiehandledare. Vi ger våra lärare möjlighet att utvecklas genom kontinuerlig utbildning på lokal och central nivå.

Värdegrund
Alla barn, oavsett etnisk och social bakgrund, ska ha samma möjligheter och ges samma förutsättningar för att lyckas i sina studier .

BAKGRUND

Modersmål Center har sedan 2012, erbjudit undervisning i modersmål, studiehandledning och moderna språk. Kunskap om/i olika språk och kulturer är en förutsättning för förståelse och samarbete.

Elever, som går ut skolan med flera språk i bagaget, har stora möjligheter att förverkliga sina drömmar om en bra framtid.

För att nå dessa mål behöver vi engagerade, väl utbildade lärare, som kan möta eleverna på den nivå de befinner sig och ge dem möjlighet att utvecklas i positiv riktning.

Pedagogik, metodik och didaktik är innehållet i utbildningen. Den innefattar kurser, lektionsbesök samt kontakter med land/länder där språket talas.

Modersmål Center

Jan Hederoth har arbetat som ämneslärare och skolledare på skolans alla stadier. 


Jan Hederoth, Verksamhetschef
Modersmålcenter

Susan Salim har många års erfarenhet som lärare och utbildningsledare.  


Susan Salim, Bitr.Verksamhetschef
Gunilla

Gunilla Nietsche är en erfaren ekonom och har jobbat med personalfrågor under många år.


Gunilla Nietsche, Ekonomiansvarig