Studiehandledning för vuxna

Vi erbjuder studiehandledning inom sfi, fokus på studieväg1 för elever som har kort eller ingen skolbakgrund.

Fördelar

Genom samtalen på modersmålet ringar studiehandledaren in dels behov av lärande, samt lyfter elevernas yrkesroller eller andra kompetenser som eleverna utvecklat i ursprungslandet.

Utöka elevdelaktighet och därmed elevernas identitet och självförtroende.

Studiehandledaren och läraren gör upp en handlingsplan där studiehandledningen kan vara en del av anpassningen och stödet till eleven.

Utformning av handlingsplan för elever som inte lyckas nå lärandemålen i undervisningen.

Utvärderande samtal i undervisningen arbetar studiehandledare också med fokusgruppsintervjuer inom det systematiska kvalitetsarbetet inom en del verksamheter. Fokusgruppsintervjuer genomförs regelbundet som komplement till enkäter för att arbetslag, rektor och huvudman ska få ett bra underlag för analys och utvecklingsarbete. Studiehandledaren kan i det här arbetet leda eller assistera lärare i utvärderande fokusgruppsintervjuer i språkgrupper där eleverna får möjlighet att växla mellan svenska och modersmål för att förstå och göra sig förstådda.

Kontakta oss

Kontaktperson

Susan Salim, Bitr. Verksamhetschef
info@modersmalcenter.se
073 901 74 10

Modersmalcenter i stockholm AB
Drakenbergsgatan 61, 11741 Stockholm
Tel: 073 901 74 10
E-post: info@modersmalcenter.se